Քիմիա (Ամառային առաջադրանքներ)

1. Քիմիական տարրի նշանը՝ Na
2. կարգաթիվը Z=11, միջուկի լիցքը +11
3. Հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar(Na)=23
4.Մեկ ատոմի զանգվածը՝ Mo(Na)=23*1,66*10-27 =38,18*10-27
5.Դիրքը պարբերական համակարգում Պարբերություն՝3,  Խումբ՝առաջին, ենթախումբ՝ Գլխավոր (a)
6.Ատոմի Բաղադրությունը (11p,12n)11e  Ne +10
7.Էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը՝ +11 2, 8, 1
8.Ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղ՝ Մետաղ
9. Օսիդացման աստիճան՝ 0, +1

 

Մարմիններ                                                        Նյութեր
Աթոռ                                                                     Պղինձ
Սեղան                                                                  Մետաղ
Խաղալիք                                                              Կավ

 

 

 

Համասեռ խառնուրդներ                                       Անհամասեռ խառնուրդներ
Օղի                                                                             Հող
Աղաջուր                                                                    Քար
Բենզին

 

 

Ֆիզիկական երևույթներ                                                                             Քիմիական երևույթներ

Սառույցի հալվելը                                                                                         Ջրի գոլորշիացումը

Ապակու կոտրվելը                                                                                         Թղթի այրվելը

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s