”The Fun They Had” summary

Story was abot Margie who lives in 2155. She one day sees a real book brought by her brother, Tommy. Tommy has found the book in his attic and shows it to Margie. The girl does not know much about real books or the old school system. She is impressed by the letters and words which are static on the book, not moving like on the telebooks she has. When Tommy tells her that the book is about school, Margie is disappointed because she hates school. Recently, she had some problems with her robot teacher which kept on giving her tests where she scored low. But a County Inspector came and repaired the robot and says to Mrs. Jones that Margie is not guility

Ազատություն

Մարդը մտածում և գործում է ելնելով դրդապատճառներից ու միջավայրից, ընդ որում՝ միջավայրում հիմնական դերը պատկանում է տնտեսական հարաբերություններին ու դասային պայքարին։ Մարդու՝ վերլուծության, ինքնավերլուծության, մոդելավորման, իր գործողությունների արդյունքներն ու հետևանքները պատկերացնելու ունակությունը, մարդուն ազատ չի դարձնում։

Թարգմանչաց տոն

Սբ. թարգմանիչ վարդապետների՝ Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն

1979 թվականից սկսած հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթը նշվում է թարգմնաչական տոնը: Տոնը նվիրվում է Մեսրոպ Մաշտոցին և նրա աշակերտներին։ Հայ եկեղեցում այս տոնը տոնում են երկու անգամ: Մեսրոպ Մաշտոցը առաջին անգամ թարգմանել է հետևյալ նախադասությունը՝ “Ճանաչել զիմաստություն և ըզխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ”։Այդ տողերը նա վերցրել էր Սողոմոն Սողոմոնյանի գրքից: Հետո Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի շնորհիվ   Հայաստանում սկսեցին բացվել դպրոցներ։

 

Սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ և Մեսրովբայ

Տեքստը պատմում է Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության մասին, թե ինչպես նրանք ամուր հիմք դարձան ապագա սերունդների համար: Սահակ Պարթևը Ներսես Ա կաթողիկոսի որդին էր, նա թարգմանեց Աստվածաշունչը և ոչ միայն: Նա նաև թարգամնել է հունարեն և ասորերեն լեզվով տարբեր իմաստասիրական և հայրախոսական աշխատություններ: Նա Մեսրոպ Մաշտոցի հետ ստեղծել է ծեսերի և օրհնությունների գիրքը, կարգավորել է հայոց եկեղեցու տոնացույցը, գրել է բազմաթիվ կանոններ, որոնք կարգավորել են եկեղեցական ու աշխարհիկ դասերի, պաշտոնեության փոխհարաբերությունները, ամուսնա-ընտանեական իրավունքի նորմերը: Ինչպես նաև գրել և եղանակավորել է շարականներ, ծիսական աղոթքներ և պատարագամատույց: Մեսրոպ Մաշտոցը միշտ դիմել է Սահակ Պարթևի օգնությանը, որովհետև նա շատ լավ տիրապետել է հունարենին: Սահակ Պարթևը մահացել է 90 տարեկան հասակում՝  իր ծնննդյան օրը,  439 թ. սեպտեմբերի 7-ին, Բագրևանդի Բլրոցաց գյուղում և թաղվել Տարոնի Աշտիշատում: Մեսրոպ Մաշտոցը վախճանվել է Վաղարշապատում եւ թաղվել Օշական գյուղում: Ինչպես վկայում է ավանդությունը, Սբ. Մեսրոպի դին Օշական տեղափոխելու ողջ ճանապարհին նրա վրա երկնքից լուսե սյուն է իջել եւ ուղեկցել նրան մինչև գերեզման: Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին:

 

 

Թրաֆիքինգ

Մարդկանց թրաֆիքինգը
քրեական հանցագործություն է ՝ կապված մարդկանց գնման և վաճառքի, ինչպես նաև սպառնալիքների հավաքագրման, տեղափոխման, տեղափոխման, նավահանգստի կամ զինված ուժի, կամ դրա օգտագործման կամ հարկադրանքի այլ ձևերի հետ վերցման, առևանգման, խարդախության, խաբեության, լիազորությունների չարաշահման հետ: դրույթի կամ խոցելիության կամ կաշառակերության միջոցով վճարումների կամ նպաստների տեսքով ստանալու համար `մեկ այլ անձին վերահսկող անձի համաձայնությունը ստանալու, ինչպես նաև անձի հետ կապված այլ գործարքների միջոցով` նրա շահագործման նպատակով:
Պրոֆեսոր Դոննա Հյուզի կարծիքով, մարդկանց թրաֆիքինգը իրականում ստրկության ժամանակակից ձև է, որի ընդհանուր տարեկան շրջանառությունը կազմում է 7-ից 12 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Որպես կանոն, թրաֆիքինգի սև շուկայում գների մնացորդը ձևավորվում է զարգացած սեռի արդյունաբերություն ունեցող պետություններից «կենդանի ապրանքների» տնտեսական պահանջարկի պատճառով ։Տարեկան թրաֆիքինգի են ենթարկում 4 միլ. մարդ,որոնց ամեն 4֊րդ մարդը ենթարկվում է սեռական բռնության։

Սրբոց թարգմանչացն մերոց Սահակայ և Մեսրովբայ

Տեքստը պատմում է Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության մասին, թե ինչպես նրանք ամուր հիմք դարձան ապագա սերունդների համար: Սահակ Պարթևը Ներսես Ա կաթողիկոսի որդին էր, նա թարգմանեց Աստվածաշունչը և ոչ միայն: Նա նաև թարգամնել է հունարեն և ասորերեն լեզվով տարբեր իմաստասիրական և հայրախոսական աշխատություններ: Նա Մեսրոպ Մաշտոցի հետ ստեղծել է ծեսերի և օրհնությունների գիրքը, կարգավորել է հայոց եկեղեցու տոնացույցը, գրել է բազմաթիվ կանոններ, որոնք կարգավորել են եկեղեցական ու աշխարհիկ դասերի, պաշտոնեության փոխհարաբերությունները, ամուսնա-ընտանեական իրավունքի նորմերը: Ինչպես նաև գրել և եղանակավորել է շարականներ, ծիսական աղոթքներ և պատարագամատույց: Մեսրոպ Մաշտոցը միշտ դիմել է Սահակ Պարթևի օգնությանը, որովհետև նա շատ լավ տիրապետել է հունարենին: Սահակ Պարթևը մահացել է 90 տարեկան հասակում՝  իր ծնննդյան օրը,  439 թ. սեպտեմբերի 7-ին, Բագրևանդի Բլրոցաց գյուղում և թաղվել Տարոնի Աշտիշատում: Մեսրոպ Մաշտոցը վախճանվել է Վաղարշապատում եւ թաղվել Օշական գյուղում: Ինչպես վկայում է ավանդությունը, Սբ. Մեսրոպի դին Օշական տեղափոխելու ողջ ճանապարհին նրա վրա երկնքից լուսե սյուն է իջել եւ ուղեկցել նրան մինչև գերեզման: Նրա գերեզմանի վրա հետագայում կառուցվել է Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին:

 

Սբ. թարգմանիչ Վարդապետների՝ Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու տոն

1979 թվականից սկսած հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթը նշվում է թարգմնաչական տոնը: Տոնը նվիրվում է Մեսրոպ Մաշտոցին և նրա աշակերտներին։ Հայ եկեղեցում այս տոնը տոնում են երկու անգամ: Մեսրոպ Մաշտոցը առաջին անգամ թարգմանել է հետևյալ նախադասությունը՝ “Ճանաչել զիմաստություն և ըզխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ”։Այդ տողերը նա վերցրել էր Սողոմոն Սողոմոնյանի գրքից: Հետո Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի շնորհիվ   Հայաստանում սկսեցին բացվել դպրոցներ։